تولیت آموزشی دارالحکمه

تولیت آموزشی دارالحکمه حجت الاسلام علیرضا پناهیان در سال 1344 در شهر تهران چشم به جهان گشود. پدر مرحومشان از روحانیون و مبلّغین موفق در تهران بوده است...

نظام دارالحکمه

نظام دارالحکمه 1- نظام تربیتی دینی : الف) شخصیت سازی در کنار آموزش - اولویت داشتنِ "شخصیت سازی" در کنار "آموزش" - توجه به ایجاد بستر مناسب رشد همه جانبه ...

بعدها معلوم خواهد شد چقدر از مشکلات معیشتی مردم تقصیر حوزۀ علمیه بوده است!

تفکر لیبرالی سالهاست که این کشور را زمین‌گیر کرده و هیچ دولتی هم از این تفکر فاصله نگرفته است، درحالی‌که ما تفکر دیگری لازم داریم؛ در این زمینه به تولیدِ دانش نیاز هست...

مقررات آموزشی حوزه، باتقوا شدن را برای طلبه ها دشوار کرده!

ما واقعاً این را یکی از اشکالات نظام حوزه می‌دانیم که هر نیم‌سال برای درس‌ها امتحان می‌گذارند. معتقدیم که اگر امتحانی بخواهد صورت بگیرد باید اولاً روش گرفتن این امتحان متفاوت بشود، یعنی اینکه بر حفظیات نباید تأکید بکند امتحان، بلکه بر…