راهی برای مقابله با بی‌انگیزه شدن طلبه‌ها

متن عکس نوشت : راهی برای مقابله با بی‌انگیزه شدن طلبه‌ها یکی از مشکلات مهم سال‌های اول طلبگی این است طلبه با انگیزه‌های قوی معنوی و معرفت‌جویی به حوزه می‌آید و بعد با یک دورۀ سرد و بی‌روح تحصیل ادبیات روبرو می‌شود. طلبه کم کم دلسرد…

تولیت آموزشی دارالحکمه

تولیت آموزشی دارالحکمه علیرضا پناهیان در سال 1344 در شهر تهران چشم به جهان گشود. پدر مرحومشان از روحانیون و مبلّغین موفق در تهران بوده است...

نظام دارالحکمه

نظام دارالحکمه 1- نظام تربیتی دینی : الف) شخصیت سازی در کنار آموزش - اولویت داشتنِ "شخصیت سازی" در کنار "آموزش" - توجه به ایجاد بستر مناسب رشد همه جانبه ...