بعدها معلوم خواهد شد چقدر از مشکلات معیشتی مردم تقصیر حوزۀ علمیه بوده است!

0 497

متن سخنرانی :

گاهی با چند اقدام ساده می‌توان جلوی فتنه و گرفتاری جامعه را گرفت؛ اما وقتی این اقدامات ساده انجام نشود، خدا غضب می‌کند. بسیاری اوقات، آغاز فتنه‌ها از سکوت نابجاست. علی(ع) به مردمی که از دستِ معاویه به‌ستوه آمده بودند، فرمود: «اگر توهینِ باطل کرده بودید، کارتان به اینجا نمی‌رسید» یعنی از همان اول، اگر مردم یا نخبگان جامعه وقتی باطلی را دیدند، در مقابلش سکوت نمی‌کردند، کارشان به آنجا نمی‌کشید.
تفکر لیبرالی سالهاست که این کشور را زمین‌گیر کرده و هیچ دولتی هم از این تفکر فاصله نگرفته است، درحالی‌که ما تفکر دیگری لازم داریم؛ در این زمینه به تولیدِ دانش نیاز هست.
بعدها در تاریخ ثبت خواهد شد که چقدر از مشکلات اقتصادی و معیشتیِ امروز مردم، به‌عهدۀ حوزه علمیه بوده که به شیوۀ لیبرالی ادارۀ کشور اعتراض نکردند؛ البته با یک حرکت به‌موقع، یک‌صدا و همه با هم.

منبع : بیان معنوی

Leave A Reply

Your email address will not be published.